ВИДЕО ПОДКАСТ

  • студио у центру Београда са расветом

  • Chroma Key и основна студијска сценографија

  • основни пакет снимања са две камере Sony NX5-R

  • реализација, тонско снимање, микс слике, основна графика

  •  пренос подкaста уживо (live)

  • подизање финала на Youtube или другу видео платформу одмах по завршетку снимања

  • шминкерница, чекаоница и пратеће просторије